new

 1. 19student
 2. Skapel
 3. guyfromtx
 4. resonance---
 5. sknf
 6. Kai1997
 7. Batsy52
 8. Oba
 9. cloper1
 10. Finn_2
 11. BjoernB
 12. BostonMonkeyMan
 13. Deleted Account
 14. Shestakov
 15. Jseekinghelp
 16. TryingMyBest123
 17. CondemnedAtlas
 18. Finnishteenager
 19. Vishwavikyatham
 20. Insomnattack